Rabu, 02 Januari 2013

(Latihan Pacelathon) : NANDUR JAGUNG (Versi Kulonan-Wetanan-Bahasa Indonesiae Pisan)

Sugeng Siyang dherek kabeh
Iki aku mbalik maneh nang seri pacelathon sing tak jukuk tekok buku pelajaran Boso Daerah. Tapi iki tak gae mbandingno antarane Boso Jowo sing baku, ambek Boso Jowo sing versi Arekan (embuh Suroboyoan opo Malang sing penting arekan hahaha), plus Boso Indonesiane barang gae awak peno sing gak isok Boso Jowo utowo Boso Jowone sik pating mecotot. Sing versi arekan iki gak mutlak, polae tak gae sing model sing paling tak eruhi.

(Gedabrusan Taun Anyar) : JOWO BAKU AMBEK JOWO ETANAN

Sugeng warso enggal
Slamet taun anyar gae riko kabeh, mugo-mugo ae awake dhewe kabeh dike'i barokah ambek urip sing luwih apik nok taun 2013 iki. 

O yo, mau aku kilingan pas nok kantor onok kertas sing njekethek tulisan perkoro pacelathon boso Jowo. Aku penak ae nyacak nerjemahno nok boso Jowo Etanan sing tak eruhi hehehehee. Lha terus malah suwi-suwi kok nggarai kepengen nggae perbandingan antarane Jowo Baku ambek Jowo Etanan sing masiyo sejene gak sepiro'o akeh tapi pancet nggarai kethok khas. 

Iki tak jupuk tekok kene conto pacelaton/dialoge.

A : Piye Kabare? (Apa kabar?)
B : Apik. Hla kowe piye? (Baik. Lha kamu bagaimana?)
A : Aku ya apik. Wah, wis suwe ora ketemu ki. Kangen rasane karo kanca. ( Aku juga baik. Wah, sudah lama tidak ketemu nih. Kangen rasanya sama teman).
B : Saiki kowe wis nyambut gawe apa durung? (Sekarang kamu sudah kerja apa belum?)
A : Aku durung nyambut gawe isih nganggur. Hla kowe piye? (Aku belum kerja masih nganggur. Lha kamu bagaimana?)
B : Alhamdulillah, aku wis oleh gawean. Ya wis ayo mangan bareng ning warung mi ayam kae. Tak traktir tenang wae.(Alhamdulillah, aku sudah dapat kerja. Ya udah makan bareng di warung mi ayam itu yuk.Aku traktir tenang saja)
A : Ayo. (Ayo)

Versi Jowo Etanane

A : Yok opo kabare rek?
B : Apik. Lha awakmu yok opo?
A : Aku yo apik ae. Wah, suwi yo gak ketemu. Kuangen rasane ambek konco.
B : Saiki awakmu wis kerjo opo gurung?
A : Aku gurung kerjo e. Sik nganggur. Lha awakmu?
B : Alhamdulillah, aku wis oleh kerjoan. Yo wis, ayok mangan bareng nok warung mi ayam iko. Tenang ae, tak traktir kok.
A : Ayo

Iku mek sak klebetan ae conto sejene Jowo Baku ambek Jowo Etanan masiyo yo iku gak patek mutlak. Sing penting ayo podo nglestarekno dialeke dhewe-dhewe hehehehe.


Bambang Priantono
2 Januari 2013

Sumber pacelatone tekok kene

Kamis, 13 Desember 2012

(Gedabrusan PojoLambe) : RolasRolasRolas

Rolas
Rolas
Rolas
Tanggalane wingi cek tepake lek digatuk-gatukno. Opo maneh lek gae sing seneng nogel biasane dianggep ongko jitu. Ambekan arang-arang pol lek dipikir nemokno tanggal sing anyar ngono jes. Aku dadi kelingan lek tau nontok film judule 2012, sing jarene tanggal 12-12-12 bakale kiamat. Lek tak tontok filme, isie ancen medheni. Nggambarno dunyo iki bakale ajur sak ajur-ajure. Onok udan es sing guedhe, banjir tsunami sing dhukure sak Gunung Everest, sampek wong keplayu-playu kepontal-pontal golek slamete dhewe masiyo ndik filme jare gak kiro slamet. Jenenge film yo mesti kudu onok sing slamet...lek matek kabeh yo gak kiro seru rek. 

Rabu, 05 Desember 2012

(Gedabrusan PojokLambe) : Kangen Siaran Pojok Kampung

Yah mene iki, moro-moro aku dadi kelingan acara Pojok Kampung maneh. Acara siaran boso Suroboyoan sing ditayangno ndik JTV mben jam songo bengi iko lho....sing penyiare uayu-uayu tapi coro omonge medhok gaya Suroboyoan (masiyo lek jareku gak cetho). Sing paling tak eling lek penyiare sing paling senior pas iku, Ning Festin Rohring...hehehehe..

Sugeng ndalu dherek yok opo kabare riko kabeh..terus ditutup ambek parikan gaya Ludrukan sing pas banget. Aku ngerti acara iki yo wis sepoloh taunan, ancen kethoke ndeos ambek wagu lek tak tontok pertama kali. Bosone pas iku sik kasar temenan, opo maneh ditambah kata-kata sing nang kuping dhewe vulgerr...yo be'e pas iku gurung nemokno format boso sing tepak yo? pas pertama kali mecungul nok tipih, Pojok Kampung sempat nggarai rame-rame sampek mlebu koran. Opo'o? Sing protes akeh-akehane wong-wong tekok Jawa Timur sisih kulon ambek Jawa Tengah sing bosoe luwih alus. Pojok kampung iki dianggep kekasaren digae siaran warta brita.

Senin, 03 Desember 2012

(Gedabrusan PojokLambe) : Gak Usah Rame-Rame Rek

Assalamualaikum

Sugeng Sonten dherek kabeh

Pojok Lambe mbalik maneh nyorat-nyoret nok bloge sing saking suwine gak diutik sampek lali bancakan umure sing wis setaunan luwih. Kakean mblakrak utheke yo dadie ngene rek. Hahahahaa...

O iyo se, aku lali. Aku gurung ngekei slamet gae pemain timnas Indonesia, sing masiyo kalah ambek timnase negoro tonggo sedhulur tapi sik pancet ngethokno ajine dadi kebungahane bongso Indonesia. Aku ngerti lek mesti antarane 2 negoro iki onok ae masalah, embuh masalah sing budayae, opo soal sing cekeremes koyok gurem nok susuane pithik sing seneng angkrem (lek onok endhoke yo tak jukuki, enak..oleh endhok gratisan). Aku yo ngerti lek onok media sing ngwartakno lek suporter tonggo sebelah yo onok sing misuhi kene pas ate tanding. Mestie yo akeh sing mecungul sungute pas krungu warto iku, tapi kudu dieling barang rek, yok opo pas dubese dibalangi tembelek ambek dicerak-ceriki sampek sak isie drenten (bonbin alias kebon binatang) metu kabeh (plus nggarai kewan-kewane purik kabeh...molai gajah sampek semut). Muntap? yo mesti muntape! Cumak iku kene yo kudu mikir sing wasis.