Minggu, 11 Desember 2011

(Crito Pojok Lambe) : KALIMAS


Ngalir terus molai tekok watese Suroboyo, mbagi Suroboyo dadi terus sing pungkasane mandeg nang Selat Medhuro. Kali iki sing dadi salah siji urat nadi uripe Suroboyo molai jaman mbiyen. Molai jaman Suroboyo jenenge sik Hujung Galuh sampek saiki, kali iki pancet dadi andelan urip, kabeh kegiatan dianakno nang kono. Tekok jasa sebrangan gae prau gethek, umbah-umbah, tempat sampah sampek WC raksasa.

Kalimas kadang diarani Kali Suroboyo

Minggu, 04 Desember 2011

Wong Jowo Sak Dunyo

Sing diarani wong Jowo iku awale wong-wong sing manggon nang pinggire segoro lor Jowo Kulon, Jowo Tengah, Jogjakarta ambek Jowo Etan. Ngamalno budhoyo Jowo, mboso Jowo ambek nglakoni aspek-aspek uripe Jowo. Jumlahe Wong Jowo jare meh separuhe Wong Indonesia, terus dadi suku nomer telu paling gedhe ndik Suriname sing teko nang kono antarane taun 1890-1939 soale didadekno buruh nok kebon-kebon terus akeh sing gak isok mbalik maneh nang lemah leluhure, onok maneh yutoan Wong turunan Jowo (gudhuk TKI) sing manggon nok Malaysia utamane Semenanjung. Nah, nang Semenanjung iki paling uakeh nok Selangor, Johor, Melaka ambek Perak.

Jumat, 02 Desember 2011

(Pojok Lambe Sabtu Kliwon) : Aksoro Jowo Siap Dilebokno Dadi Font Windows..Melok Bungah

Sugeng enjang dherek,

Wingi Jemuah, onok brita sing mbungahno ati, utamane gae wong-wong sing konsen ambek tresno ambek aksoro lan budaya Jowo. Ndhelokno nasib aksoro Jowo sing wis molai kukut polahe karek thitik sing nggae ditambah maneh lek jare arek nom aksorone mlungker-mlungker koyok ulo. Nang Kongres Boso Jowo kaping 5 sing dianakno nok Suroboyo tanggal 27 nganthek 30 Nopember winginane, Ki Demang Sokowetan salah siji pemerhati aksoro ambek boso Jowo njlentrekno lek mari ngene aksoro Honocoroko ate dilebokno dadi FONT-e Windows paling anyar, paling gak rong taun ngkas.

(Pojok Lambe) : DESEMBER

Assalamualaikum
Sugeng ndalu, yok opo kabare riko kabeh?

Wis rodok suwi rasane Pojok Lambe gak nganyari tulisane nok kene. O iyo...meh lali, Sugeng Wulan Desember yo gae riko-riko kabeh sing gelek teko nang Pojok Lambe. Sepurane sing akeh lek Pojok Lambe sik arang-arang marani omahe riko kabeh. 
Desember iki pungkasane taun, mesti riko-riko klebu Pojok Lambe wis molai mikir opo ae sing wis dilakoni molai awal taun nganthek saiki sing ate enthek-enthekan iki. Mestine yo wis akeh barang sing nggae resolusi-resolusi, iyo kan? Resolusi gae opo sing dilakokno taun ngarepe terus arep-arepane sing kudu isok gak isok kedaden. Desember lek digathuk-gathukno artine dadi Gede-Gedene Sumber, polahe mben Desember mesthi udane get-getan lan nang daerah-daerah akeh sing kebanjiran. Istilah gede-gedene sumber iki yo Pojok Lambe gak ngerti tekok endi asale, palingo polahe wong Jowo iku senengane nggathuk-gathukno dadine cek kethok tepak ngono yo wis. Tapi lek dinalar yo njekethek akeh benere kok.