Sabtu, 29 Oktober 2011

(Pojok Lambe Minggu) : Sumpah Pemuda, Sumpahe Sopo?

Tanggal 28 Oktober Jemuah wingi bongso Indonesia sakjane podo ngrayakno dino sing diarani “Sumpah Pemuda”. Sumpah iki ndhisike diikrarno ambek poro nom-noman tekok pirang-pirang organisasi agama, suku ambek golongan sing nyebar nang sak ubengane Nuswantoro. 83 taun ndhisik, Jong Java, Jong Sumatra, Jong Islamieten Bond, Jong Batak, Sekar Roekoen lan sak panunggale podo nglumpuk nok Jakarta (sing jaman iku sik diarani Batavia) gae melok Kongres Pemuda jaman ini. Asile dadi Sumpah Pemuda sing dadi salah siji dalan merdekane bongso iki.

1.    Kami, Pemuda pemudi Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah  Indonesia.
2.    Kami, Pemuda pemudi Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
3.    Kami, Pemuda pemudi Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sumpah iki sing digegem arek-arek sak Nuswantoro jaman iku gae nguatno solidaritas lan kesatuane, gak kathik mikir bedo-bedone SARA (suku, agama, ras, antar golongan). Sakjane sumpah iki sumpah sing adiluhung, polahe ndekek landasan utowo cita-cita luhur ndadekno bongso Indonesia dadi bongso sing merdeka tekok penjajah sing nyengkrem negoro pas iku.

Kamis, 20 Oktober 2011

(Sinau Boso Etanan 2) : MENE ambek MBEN

Cak Ruslan ambek Cak Marto cangkrukan nang Warunge Mak Laras. Loro-lorone lagi ngopi ambek ngemil gorengan opo maneh tas mari udan.
Cak Ruslan : To, mene sido gak dulin nang omahe Pak Sarip?

Rabu, 19 Oktober 2011

(Crito Etanan) : Kawinan Bendoro

"Cak Rus, aku pengen nek kawinane awake dhewe koyok Kanjeng Bendoro iko" jare Sulastri mari ndelokno acara TV ngunduh mantune Sultan Hamengku Buwono X.
Ruslan mek ndelokno ae calon bojone iku, ketepakan dhe'e yo lagi dulin nok omahe Sulastri sing gak patek gedhe tapi resik iku.

Minggu, 16 Oktober 2011

(Puisi Pojok Lambe) : Tikus


Tikuse onok sak paran-paran
Onok sing gedhe onok sing cilik
Cepak nyathek lek onok pakan
Lek teko koyok setan, nginclik-nginclik

Kewan iki paling uakeh sak jagad
Mben nggen mesti akeh tunggale
Gak rewel mangan masiyo ganok ragad
Opo ae diunthal sing penting kebek wetenge

Senengane enggen sing kotor-kotor
Toh gae dhe’e masi kotor sing penting enak
Masiyo rejekine oleh tekok barang kotor
Sing penting uripe tetep penak

Koyok omah, negoroku akeh tikuse
Tekok ndukuran sampek ngisor sakbajek-bajek
Nggae dasi, klambi necis, mbois rupane
Tapi tingkahe nggarai endhas mbededek

Sing siji nang got, sijine nok gedhong
Siji ngrokoti sampah, siji ngrokoti bondho
Sing siji mek ngrugekno sak kampung
Sing siji ngrugekno rakyat sak negoro

Tikus wulu, tikus dasi
Ngadeg sikil papat, ngadeg sikil loro
Ngrusak pawon, ngrusak sak negeri
Bedo prawakan tapi tingkahe podo


Pojoklambe 2011

(Crito Sambung) : PASAR (1)


Wis rong dino iki bojoku loro, dhe’e sampek gak isok tangi tekok dipane. Winginane awake puanas sing pas tak prikso ambek termometer ngantek 39 drajat. Gara-gara iku, dhe’e gak iso nglakoni aktivitas koyok biasane, sawetoro aku dhewe yo ruwet ambek gaweanku nok kantor. Kathik kene sik ganok anak, tapi yo mosok isok aku ngladeni kabehe, kerjoanku ambek ngramut bojoku sing gering. Wis digowo nang dokter wingi sore, jare dokter ancen bojoku kudu istirahat total nang omah.


Rabu, 12 Oktober 2011

(Pojok Lambe) : DUNGO

Gae opo kene podo gelut karepe dhewe
Lek akhire sak kabehe ajur dadi bledug
Gae opo kene podo ngurus egone dhewe
Lek akhire iku ngrusak tatanan urip
Saiki kabeh golek slamete dhewe-dhewe
Gak mikir opo sing kedadian ngarepe

Minggu, 09 Oktober 2011

(Pojok Lambe) : Alun-Alun Malang


Alun-alun aslie wis onok molai jaman mbiyen, utamane nang Jowo. Enggone mesti nang tengah-tengah pemukiman lan dadi pusat gae kumpule warga. Pas jaman Hindu-Buddha, alun-alun fungsine yo dadi panggonan ibadah gae muja utamane dewi pari, terus pas jamane Wali Songo yo dadi pusate nyebarno agama Islam. Alun-alun yo pas jaman Mataram dadi pusat latian gae prajurit-prajurite.

(Pojok Lambe) : BONDET


Sak eruhku, bondet iku istilah gae bom iwak sing bahane tekok karbit. Biasae digae poro nelayan cek oleh iwak sing akeh. Tapi dampak eleke yo nggarai terumbu karang rusak kabeh ambek papan panggonane poro iwak sidoajur (guduk Sidoarjo lho yo). Sakjane bondet kan wis gak oleh digae, tapi yo ngono jenenge menungso, pingin olehe akeh wegah susah susah, yo wis lek gak gae bondet yo racun.

Kamis, 06 Oktober 2011

(Pojok Lambe) : Slamet Ulang Taun Jogja!!!

Sakjane opo boso etanane 'Selamat Ulang Tahun' iki gak onok sing baku. Lek pengen ngalus-alusi paling pol Sugeng Tanggap Warso, tapi iku ae arang-arang digae nang daerah kono. Embuh ate ngomong opo sing jelas Jogja iki yo nduwe kesan gae Pojok Lambe. Gak kroso yo umure wis 355 taunan, berarti ngadege wis molai tanggal 7 Oktober 1756, pas jamane Kraton Mataram mecah dadi loro, Jogja ambek Solo.

Jogja mestine nduwe crito sing akeh. Tekok awal mula ngadege, sampek tau dadi Ibukota Republik Indonesia taun 1946-1949 plus tau ngalami perang Agresi Militer Londho sing nggarai Jogja dilungguhi pasukan Londho. Tanggal 1 Maret 1949, Jogja mbalik maneh dilungguhi pasukan RI. Ditambah maneh sempat kawuran awu Merapi ambek dihorek lindu gede. Statuse yo istimewa, polahe gubernure yo Sultan Jogja. Masiyo secara budaya be'e daerahku gak tau dadi bagiane (soale diarani daerah Bang Wetan, uadoh pol). Status istimewae iki yo kudu pancet, ojok digenti-genti masiyo iku tekok pusat, polahe iki wis dadi kesepakatane molai pertama merdeka. 

Yo wis lah, yok opo yok opo Pojok Lambe ngaturno Selamet Ulang Taun utowo lek boso inggilane Sugeng Tanggap Warso. Mugo-mugo ae Jogja tambah maju, pancet ayem tentrem, gak akeh macem-macem perkoro ambek dadi Never Ending Asia sing sejati. 

Gunung Merapi gununge gagah agung
Parang Tritis segarane asri
Kutho Jogja tambah agung
Maju makmur aman bestari

Sugeng tanggap warso yo 

Pojok Lambe 2011

Rabu, 05 Oktober 2011

(Pojok Lambe) : Sedot WC, Sedot Gajih & Sedot Pulsa


Sedot WC akeh dibutuhno polahe wong-wong akeh sing nok omahe nduwe WC bermasalah. Embuh WC-ne buntet, sapitenge wis kebek ambek dicor sampek gak iso nyerap dadie yo wis nggarai lele kuning mecungul nang jamban gak iso diglontor maneh. Nah lek wis  ngono karek nelpon spesialis sedot WC wes ewes ewes  bablas masalahe. Perkoro nang endhi lele kuninge dibuak yo iku urusane ahli sedot WC iko. 

Selasa, 04 Oktober 2011

(Pojok Lambe) : Lanang Pacakan?

Kamuse
Pacakan = dandan
Macak = berdandan, bertingkah laku
Melk = lotion (boso jaman ndisik)

Lek jaman mbiyen, macak iku gaenane arek wedhok thok. Wong lanang? waduh isok diarani wandhu, bencong, mbanci lan sak panunggale. Istilae arek lanang iku kudu macho (mantan cowok? wakakakaka...kliru rek, guduk iku), gak macak, wis pendhekane sing alami-alami ae (alami mambu lebuse? glodakk). Sepuluh taun ndisik sik gurung akeh produk-produk pacakan (make up) gawe wong lanang, paling pol mek deodorant gae oser-oser kelek, utowo parfum lanang. Paling onok yo lengo rambut, ambek titik-titiko sampo lanang (brisk ambek clear lek jaman mbiyen).

Bareng ngono Cak Beckham mopulerno istilah sing diarani METROSEKSUAL. Macak mbois, wangi ambek seger. Lha mari ngono, istilah Metroseksual molai misuwur gondho arum sak paran-paran, gak kecuali nang Indonasuwa iki. Wis tambah akeh arek lanang sing tambah mbois. Nggatekno kesehatan awake sak jero-jeroane barang. Molai rambut, kulit, untu, moto sampek yo iku lah..gak usah omong maneh, riko mesti eruh. Kadar Metroseksuale yo macem-macem. Onok sing biasa-biasa ae, sampek onok sing alat macake ngalah-ngalahi wong wedhok sing kadang isok diarani maho (bosone arek Kaskus). Tapi yo ngono iku pancet ae ndelok-ndelok wonge.

Minggu, 02 Oktober 2011

(Pojok Lambe) : Kacek Titik Gak Oleh Protes

Iki guyonan jaman mbiyen, jamanku sik cilik..

Cak Marto : "To, topi opo sing paling ngetop?"
Cak Karto : "Topi saya bundar, bundar topi saya?"
Cak Marto : "Guduk"
Cak Karto : "Lha opo se?"
Cak Marto : "Topia Latjuba."
Cak Karto : "Lho! kan iku Sopia Latjuba" (artis terkenal jaman 80-90an sing saiki ngendhog nang LA)
Cak Marto : "Kacek titik gak oleh protes!" 

Kamuse
Kacek = bedho
Titik = sithik, sedikit

Pojok Lambe 
Oktober 2011