Minggu, 19 Februari 2012

AMIGOS PARA SIEMPRE

Amigos para siempre iku tekok boso Sepanyol. Sepanyol asli lho yo…gudhuk Separuh Nyolong, bosone negoro matador iku lho yo maksude sing telenovela telenovelane digandrungi sak kolong jembatan eh jagad iko hehehehehe. Nah aku kaet kelingan pas omong-omongan ambek muridku ndik ruanganku pas ngenteni proposal. Onok salah siji koncone sing diceluk ‘sembre’. Lha selawas iki aku kan gak eruh opo’o dhe’e iku diceluk ‘sembre’. Yo wis, iseng-iseng ae aku takok nang koncone sing lagi lungguh-lungguh manis nok ruanganku ambek ngenteni surat proposale mari.

“Aku takok rek, opo’o se koncomu sithuk iku diceluk ‘sembre’? Kok aku sampek saiki gak nduwe bayangan ngono yo lek dhe’e isok diceluk iku.” Jareku ngono.

Tak pikir asale tekok gaya rambute tah opo, dadine koyok ngono.

“Ngethen Pak. Dhawuhe se inspirasine saking kata ‘sembre’ sing teng niku lho pak ‘Amigos para siempre’.” Jawab salah siji muridku.

“E alaaaah….kok yo mlenceng men yo reek” jareku ngono. Sembre tibake tekok kata ‘siempre’…ancene ilat Jowo kok mblesetan hehehehehee.

“Maksude amigos para siempre tah?” tambahku maneh

Arek-arek mek manthuk-manthuk koyok manuk tengak tenguk. “Meniko artine nopo Pak?” takok salah siji arek.

“Amigos iku artine agak minggir got (selokan, longkang) sedikit” Langsung arek-arek ayu iku ngguyu nggegek kabeh. Lha tak terusno

“Dadine rek, amigos para siempre iku artine koncoan sak lawase lek boso gampangane.” Jelasku ngono.  Nah, tekok kedadian iku aku dadi tambah ngerti opo’o areke diceluk sembre. Yooo ancen wong Jowo iku ngono kok, opo sing mlebu isok dadi mleset coro omonge. Tapi tekan mbleset iku akhire dadi tengeran, iyo gak?


19 Februari 2012


Tidak ada komentar:

Posting Komentar