Minggu, 18 September 2011

(Pojok Lambe) : Bokong Kukusan

Bokong kukusan lek dijlentrekno langsungan artine bokong..yo bokong, kukusan...eling dandang kan? dandang kan bagian bokonge gosong-gosong soale panas diobong terus. Nah, bokong kukusan iku maksude wonge gak iso meneng, lek lungguh ngono usrek ae terus menclok-menclok. Istilah liyane bokong landep (tajam), maksude yo podo, wonge gak iso anteng nang sak enggen.

Sik kelingan jaman SMA mbiyen, lek guru sejarahku mesti nyindir salah siji koncoku sing gaeane umek usrek ae nang kelas. Sitik-sitik pindah bangku, embuh wis ping piro de'e pindah bangku. Ketoke areke yo gak iso meneng pisan, sampek dingenekno guruku "Koen iku gak iso anteng a? Koyok bokong kukusan ae. Ngerti gak bokong kukusan?" Lha liyane langsung pating clakep kep...alias mincep, opo maneh koncoku iku. Embuh opo enggon lungguhe disumeti kompor opo kok nganthek gak iso lungguh anteng.

Tapi yo dimaklumi ae lah, bokong kukusan kan gak mesti elek. Dinamis ngono lho, menclok kono menclok kene. Aku dhewe yo sakjane rodok bokong kukusan. Lungguh yo umek gak iso anteng, opo maneh lek pas nang acara-acara sing mboseni, wis umek karepe dhewe. Poso-poso iki yo senenganku menclak-menclok tekan mesjid siji terus mesjid liyane. Bukone nang mesjid A, trawehe nang mesjid B...klebu bokong kukusan gak se? Hahahahaha...embuh wis. Karepe, sing penting gak landep..lek bokonge landep lak gak iso lungguh engkok.

Lek polahe ambeien yo embuh maneh rek..onok sing embeken gak?

Wis iki sik, endhek-endhek ae...kerjoan akeh dadi mek nulis sakmene sik ae.
Pojok Lambe
19 September 2011

Tidak ada komentar:

Posting Komentar